Språkforvirring

Tårnet i Babel var en menneskelig prestasjon, eller kunne vært det da jorden til den dag ikke hadde sett noe lignende. Vi kjenner historien godt. Resultatet etter bygginge ner ikke en eksisterende stor by med ett massivt byggverk vi kan se fra hele jorden, som jo var tanken. Gud forvirret menneskene med forskjellige språk og satte dermed en effektiv stopper for prosjektet, og også for menneskenes hovmod.

Verden vi lever i idag inneholder mange språk

Jeg har ikke gjort hjemmeleksa mi på hvor mange språk og dialekter som finnes på denne jord, men det jeg vet er at ikke alle kan snakke med alle. Vi har det vi kaller for "språkbarrierer". Det kommer fort tydelig fram i mitt arbeid for TWR.

Sammhandlign og koordinering

Hvordan skal teknikere fra jordens kontinenter kunne sammarbeide om et felles språk ikke ligger til grunn?

Jeg satt i et møte med andre teknikere og ledere hvor et kontrollpanel ble diskutert. Jeg tenkte med meg selv at det enklestre er jo sikkert det beste, så jeg foreslå en enkel tekst under hver knapp. Da ble jeg fort kontrontert med ett scenario:

Om du sitter i Norge og skal melde en feil til en kollega som sitter på New Zealand. Han snakker ikke engelsk, spansk eller noen av de andre kjente språkene brukt i Europa. Hvordan vil du forklare denne teknikeren hva som er feil slik at han kan få ordnet problemet?

Det enkle ble pluttselig ikke så enkelt

Hvilken kommunikasjon fungerer på tvers av alle språk og kulturer?

Svaret kom ganske raskt. TWR har tatt i bruk lyset som sin universelle kommunikasjonsmetode for å løse slike problemer. Ikke alle utfordringer kan med enkelhet løses med lys, men enkle varsler og kommandoer kan sendes på denne måten.

For at dette skal kunne fungere på en god måte er det også laget en forklaring til forskjellige farger som oversettes til nye språk slik at felles forståelse for hva man forventer ligger til grunn.

Tekn om lysene RØDT, GULT og GRØNNT skulle bety forskjellige ting avgebngig av språk og kkultur. Ville du da våget å satt deg bak rattet i en bil i et fremmed land?

Slik er det også med Bibelen. Den ligger til grunn for hele den kristne troen. Det viser seg at å oversette denne til nye språk og andre kulturer ikke skulle bli så enkelt som først tenkt. Mange språk mangler ord som er helt essensielle for betydningen av enkelte vers i Bibelen.

Tenk om Bibelen kunne kokees ned til slik det står i Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.