My Mission Statement

"Å utvikle en plattform som bringer evangeliet til alle mennesker på en global skala, slik at varig frukt kan høstes"

"To develop a platform that brings the gospel to all people on a global scale, so that lasting fruit can be produced"

Olav Hardang
Digital Media Systems Administrator

TWR Mission Statement

“To reach the world for Christ by mass media so that lasting fruit is produced”

olav_fb_n

Husk på at når ting er svart og alt "håp" er "ute", er det ikke da lurt å gå "ut" i lyset for å oppsøke "håpet"...?

Jes. 41,13

Nytt fra meg

Psalms 91:1-2

“Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”

Lytterresponser etter sendinger fra TWR

Flere lytterresponser