WinMedia – Global

Nå er avtalen med selskapet som utvikler det nye avviklingssystemet signert

Hjemmekontor – men effektiv ute i verden

TWR bytter avviklingssystem for noen av radioene. Systemet som er valgt, er WinMedia. Det er etablert arbeidsgrupper som skal jobbe dette fram, og vi er godt i gang med dette arbeidet.

Nå når avtalen er signert vil det endelig bli mulig å begynne å jobbe med programvaren som skal brukes.

Det er etablert en gruppe med 4 personer hvor alle har ekspertise innen forskjellige felt. Min oppgave i denne gruppen er å jobbe med selve avviklingsprogrammet. Resten av gruppen jobber med de omkringliggende elementene. Maskinpark, koblinger og varslingssystemer.

Ettersom hele systemet flere plasser vil bli styrt fra andre steder er også en viktig del av jobben nå å sørge for at alle kan få gjort det som trengs fra fjern-kontor.